Geen wachtlijsten

MJ Hulpverlening hanteert tot op heden geen wachtlijst. MJ Hulpverlening hanteert de visie dat het van belang is dat er op korte termijn gehoor gegeven kan worden aan de hulpvraag van de client. 

Maatwerk en Eigen regie

Elke hulpvraag is anders. Hierbij vind ik het belangrijk om een laagdrempelige insteek te hanteren zodat de client zich tijdig op zijn/haar gemak kan voelen. Samen zullen we kijken wat hierin nodig is en passend is voor cliet. 

Ambulante begeleiding

MJ Hulpverlening biedt specialistische ambulante hulpverlening op verschillende leefgebieden. Samenwerking is hierin essentieel. We maken samen een zorgplan waarbij de doelen die gesteld zijn vanuit de gemeente worden nagestreefd.  

Over mij

Mijn naam is Mandy Jans, ik ben ondertussen meer dan 10 jaar werkzaam in het ambulante veld. In deze periode ben ik in aanmerking gekomen met een verscheidenheid aan doelgroepen. Vanaf juli 2022 ben ik onderaannemer bij Tendercare

Mijn diensten

Specialistische ambulante begeleiding

MJ Hulpverlening biedt individuele ambulante begeleiding. Ben je 18 jaar of ouder? Dan is elke hulpvraag welkom.  Samen hoop ik dat we de regie op uw leven weer kunnen terug pakken. MJ Hulpverlening vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met het (belangrijke) netwerk om uw heen. Denk hierbij aan vrienden / familie of andere betrokken hulpverlening.